Zakład Aktywności Zawodowej prowadzić będzie działalność mającą na celu rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych

Powiat Legnicki podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności zakładu aktywności zawodowej. Powiat legnicki utworzył 1 czerwca 2022 zakład budżetowy w Legnickim Polu, sukcesywnie go dostosowuje i wyposaża do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu będzie posiadał na początku zasadnicze profile usługowe:

  • Przygotowywanie posiłków - prowadzenie kuchni, w tym usługi cateringowe,
  • Usługi pralnicze - wykonywane w pralni z barierą higieny,
  • Usługi porządkowe - pielęgnacji terenów zielonych i drobne prace remontowe,
  • Rękodzieło artystyczne - szycie pościeli oraz ręczników.

Przy poszczególnych zadaniach zostaną zatrudnione osoby niepełnosprawne bez względu na rodzaj dysfunkcji spełniający kryteria ustawy w zakresie zatrudnienia.

Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu powstaje, aby stworzyć nowe miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz dać jak największe szanse i możliwości osobom z niepełnosprawnością. Nie tylko w zakresie samego zatrudnienia, ale również po to aby stwarzać możliwość awansu oraz zatrudnienia i możliwości szkolenia w szerokiej gamie zawodów, tak aby po przeszkoleniu osoby z niepełnosprawnością mogły same poszukiwać pracy na otwartym rynku pracy. Zakład będzie wykonywał usługi pralnicze i obsługę kuchni dla Domu Pomocy Społecznej Legnickie Pole oraz usługi cateringowe dla klientów zewnętrznych. Kolejną działalnością jest pielęgnacja terenów zielonych oraz usługi szycia ręczników i pościeli.