Najczęściej zadawane pytania

Co to jest Zakład Aktywności Zawodowej?

Zakład Aktywności Zawodowej to instytucja oferująca wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, aby umożliwić im podjęcie pracy i uczestniczenie w życiu zawodowym.

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej i złożyć wniosek o pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu?

Zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Legnicy, przy Placu Słowiańskim 1, 59-220 Legnica, pokój nr 5.

Kto może pracować w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu?

Osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z powodu niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu lub choroby psychicznej. Przede wszystkim na orzeczeniu musi być adnotacja z pozwoleniem na pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w warunkach pracy chronionej.

Czy renta rodzinna może być zawieszona albo zmniejszona?

Jak Twój dochód przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wtedy renta rodzinna zostanie zawieszona. W przypadku przekroczenia 70%, ale zarobisz nie więcej jak 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zostanie zmniejszona o przekroczoną kwotę. Pracując tylko w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie tracisz prawa do renty rodzinnej i nie zostanie ona zmniejszona.

Więcej można dowiedzieć się na stronie: ZUS Renta rodzinna

Jakie są wymagane dokumenty?

Wymagane jest orzeczenie przedstawiające stopień niepełnosprawności, wraz z pozwoleniem na pracę w zakładzie pracy chronionej, zakładzie aktywności zawodowej, dowód osobisty, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, bądź kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Z kim będę pracować, czy to bezpieczna praca dla mnie?

Pracować będziesz pod okiem wyspecjalizowanego, odpowiednio przygotowanego personelu. Zapewnią Ci bezpieczeństwo, wsparcie, odpowiednio pokierują i w najprostszy sposób przekażą, jakie są Twoje obowiązki.

Jaki jest wymiar pracy, ile godzin będę pracować?

Proponujemy umowę o pracę na tzw. pół etatu, dokładnie 0.55 etatu. W przybliżeniu daje to 4 godziny + czas na rehabilitację.

Kto finansuje Zakład Aktywności Zawodowej?

Zakład Aktywności Zawodowej finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czy jest możliwe załatwienie dojazdu do miejsca pracy?

Planujemy zorganizować dojazd z Legnicy. Wyznaczymy trasę na podstawie miejsca zamieszkania pracowników.

Jak długo będę mógł pracować w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu?

Podpisujesz z nami umowę o pracę . Nie są to żadne kursy, szkolenia, projekty, nie rozwiążemy z Tobą umowy bez poważnego powodu.