Aktualności

TRWA REKRUTACJA!

Osoby z niepełnosprawnością też mogą pracować! Zakład Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu szuka kandydatów, jeśli jesteś osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z powodu niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu lub choroby psychicznej, jest to oferta kierowana do Ciebie:)
Nie jest to żaden projekt, kurs, staż.

Umowa o pracę, wstępnie na pół etatu (0.55), czyli - 4 godziny plus godzina rehabilitacji.
Proponujemy pracę w pralni, kuchni, usługach porządkowych, rękodziele artystycznym.

Wymagamy orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
z pozwoleniem na pracę w warunkach pracy chronionej, w Zakładzie Aktywności Zawodowej

Wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z pozwoleniem na pracę w zakładzie aktywności zawodowej. Podczas komisji lekarskiej do spraw orzekania o niepełnosprawności, poproś o wpis "wymaga pracy w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ)".
Nie zobowiązuje to do pracy, jest wymagane przez nas do możliwości zatrudnienia Cię.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wymagana jest zgoda opiekuna prawnego, bądź kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Posiadanie orzeczenia o niezdolności do pracy nie jest równoznaczne z zakazem jej wykonywania!

Pracując tylko w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie tracisz prawa do renty rodzinnej oraz socjalnej.
Więcej można dowiedzieć się na stronie Renta rodzinna ZUS oraz Renta socjalna ZUS

Więcej znajdziesz tutaj:

Oferta pracy dla kandydatów

Najczęściej zadawane pytania

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzić będzie działalność mającą na celu rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych

  • ✓ Przygotowywanie posiłków (prowadzenie kuchni) w tym usługi cateringowe;
  • ✓ Usługi pralnicze wykonywane w pralni z barierą higieny;
  • ✓ Usługi porządkowe, pielęgnacji terenów zielonych i drobne prace remontowe;
  • ✓ Rękodzieło artystyczne (szycie pościeli oraz ręczników).

Zachęcamy osoby prywatne i firmy do współpracy!

Świadczymy usługi cateringowe, codziennie świeżo ugotowany, pyszny posiłek, zapewnia dobrze wyposażona kuchnia, wraz z odpowiednim personelem. Posiadamy także nowoczesną pralnię oraz zajmujemy się pielęgnacją terenów zielonych w okolicy.
Więcej można dowiedzieć się tutaj: Usługi świadczone przez ZAZ Legnickie Pole