OFERUJEMY

Indywidualne podejście do możliwości pracownika

W profesjonalny i jak najprostszy sposób pomożemy odnaleźć Ci się w miejscu pracy. Dzięki naszym specjalistom szybko i sprawnie wdrożysz się, poprawisz swoje kwalifikacje, nauczysz się pracować i żyć między ludźmi. Odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy do potrzeb, pozwala na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

Umowa o pracę na 0.55 etatu pod okiem wykwalifikowanej kadry

Oferujemy pracę na 0.55 etatu (4 godziny) na dwie zmiany. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w takim wymiarze wynika wprost z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo obligatoryjnie osoby niepełnosprawne biorą udział w darmowej, godzinnej rehabilitacji w zależności od ich potrzeb.
Praca NIE WIĄŻE SIĘ Z UTRATĄ PRAWA DO RENTY SOCJALNEJ, więc spokojnie możesz sobie dorobić, nie tracąc świadczenia.

Kompleksowa rehabilitacja zawodowa, społeczna i indywidualna

Po trudnych przeżyciach często potrzebna jest dobra rehabilitacja. Także w naszym zespole są ludzie, którzy kiedyś potrzebowali pomocy, dlatego jesteśmy wyjątkowo wyrozumiali, empatyczni, spokojni i opanowani.

Wymagamy orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z pozwoleniem na pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej

Wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, z pozwoleniem na pracę w zakładzie aktywności zawodowej. Podczas komisji lekarskiej do spraw orzekania o niepełnosprawności, poproś o wpis "wymaga pracy w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ)".
Nie zobowiązuje to do pracy, jest wymagane przez nas do możliwości zatrudnienia Cię.

Wstępne możliwości podjęcia pracy

Nie wymagamy od Ciebie niesamowitej wiedzy, siły i zręczności. Ciągle się rozwijamy, wstępnie zacznij pracę w:

Kuchnia

kuchnia

Pralnia

pralnia

Szwalnia

szwalnia

Pielegnacja terenów

pielegnacja terenów