Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2023

nr: 2023/BZP 00471548/01/P

Wersja PDF

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

numer ogłoszenia: 2023/BZP 00471775/01

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin wieprzowych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

numer ogłoszenia: 2023/BZP 00473967/01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

numer ogłoszenia: 2023/BZP 00475764

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin wieprzowych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00475815

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Dostawa pieczywa na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

2023/BZP 00476061